e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Realizacje

Ochrona ptaków przed kolizjami z budynkami i szklanymi elementami infrastruktury.

Nasze realizacje z wykorzystaniem Markerów Graficznych Feather Friendly Commercial lub Feather Friendly DIY

przykład
ZOO Wrocław

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Spytkowo.

Ochrona ptaków przed kolizjami na Zbiorniku Wody Kazimierz, Wyspa Sobieszewska

Zbiornik Wody Kazimierz, Wyspa Sobieszewska.

Restauracja Przystań Ptasi Raj, Wyspa Sobieszewska.

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”, Pomieczyno

Siedziba Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Część Biurowa, Filharmonia Koszalińska

Nadzory  przyrodnicze na potrzeby budownictwa hydrotechnicznego:

 1. Nadzór przyrodniczy (ornitologiczny i dendrologiczny) nad realizacją zadania: Modernizacja Jazów Odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. dolnośląskie, jaz na stopniu wodnym Janowice (2012). 
 2. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, komponent B1 – 2. (2012 – 2014).
 3. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, komponent B1 – 11. (2013 – 2014).
 4. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Regulacja rzeki Bóbr w m. Wojanów. (2013 – 2015).
 5. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Rzeka Odra – likwidacja uszkodzeń na wale p.powodziowym, gm. Oława. (2015).
 6. Kontrolny nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji: Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek: Kotowice – Paniowice. Gm. Oborniki Śląskie (2015). 
 1. Nadzory przyrodnicze na potrzeby budownictwa kubaturowego, na potrzeby prac termomodernizacyjnych lub remontowych:
 1. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej 35 we Wrocławiu (2012). 
 2. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku im. Sobieskiego w Wałbrzychu (2012).
 3. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: termomodernizacja i remont kamienic w Żarowie (inwentaryzacje i nadzór wykonywany łącznie dla 16 obiektów). (2012).
 4. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Remont oraz doposażenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Skarżyńskiego 34 we Wrocławiu (2012 – 2013).
 5. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynków Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu (2013).
 6. Nadzór ornitologiczny nad realizacją zadania: Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie (2014). 
 7. Nadzór przyrodniczy (ornitologiczny i dendrologiczny) nad realizacją zadania: Aglomeracja Poznań. Budowa kolektora sanitarnego Wirskiego i kanałów w zlewni wraz z przyłączeniami w Luboniu (2014).
 1. Nadzory i inwentaryzacje przyrodnicze oraz ekspertyzy na potrzeby inwestycji drogowych i kolejowych:
 1. Inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna i botaniczna) na potrzeby Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu (2009).
 2. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Przebudowa ulicy Krzywoustego we Wrocławiu (2012). 
 3. Nadzór ornitologiczny nad realizacją zadania: Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ulicy Starogajowej do roku B-9.5 na osiedlu Stabłowice Stare we Wrocławiu (2012). 
 4. Nadzór ornitologiczny nad realizacją zadania: Odbudowa i modernizacja linii kolejowych E-30/CE-30, odcinek Legnica – Wrocław – Opole (2012 – 2013).
 5. Nadzór ornitologiczny nad realizacją zadania: Przebudowa ulicy Zwycięskiej od ul. Agrestowej do Al. Karkonoskiej we Wrocławiu. (2013). 
 6. Nadzór ornitologiczny nad realizacja zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul. Wysokiego w Wałbrzychu, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka, wraz ze skrzyżowaniami (2013). 
 7. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby realizacji inwestycji: Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użytecznosci publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. (2015).
 8. Nadzór przyrodniczy (ornitologiczny i chiropterologiczny) nad realizacją zadania: Przebudowa pętli tramwajowej Oporów wraz z odcinkiem torowiska od pętli tramwajowej Cmentarz Grabiszyński. (2015).
 9. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Okulickiego od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniami i pętlą autobusową oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej we Wrocławiu. (2015).
 10. Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji: Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu – etap IA. (2015).
 11.  Nadzór przyrodniczy oraz wykonanie operatu dendrologicznego przy realziacji zadania: Modernizacja LK 276 na odcinku Krosnowice Kłodzkie – Długopole Zdrój
 1. Ekspertyzy ornitologiczne na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013

Ponad 30 ekspertyz wykonanych na terenie województwa dolnośląskiego.

 1. Informacje o monitoringach, inwentaryzacjach i ekspertyzach ornitologicznych i chiropterologicznych sporządzonych na potrzeby sektora OZE i branży energetyczej realizowane w ramach współpracy z Ambiens Sp. z o.o. (realizowanej w okresie V.2009 – VI.2015) znajdą Państwo na stronie  http://www.ambiens.pl