e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Ekspertyzy ornitologiczne na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego

Od 2014 roku płatności z tytułu tzw. pakietu ptasiego obowiązuje jedynie dla działek zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000 (pakiet 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków na obszarach Natura 2000).

Płatność rolnośrodowiskowa w ramach pakietu 5.1. jest przyznawana jest do działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone (TUZ), na których występują siedliska lęgowe ptaków wymienionych w załączniku nr 4 do najnowszego rozporządzenia. Są to: biegus zmienny, błotniak łąkowy, czajka, derkacz, dubelt, krwawo dziób, kulik wielki, kszyk, rycyk, wodniczka.

Podstawowe informacje dla Rolników:

-Płatność tylko dla działek zlokalizowanych na obszarach Natura 2000
-Płatności przyznawana jest do max. 20 ha
-Wysokość płatności: 1370 zł/ha
-Obowiązująca dygresywność płatności:
-100% stawki płatności za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;
-50% stawki płatności za powierzchnię powyżej 10 ha do 20 ha/
-Rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe od 15 marca w roku, w którym złożył pierwszy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w cyklu pięcioletnim, czyli do 14 marca.
-Rolnik składa wniosek do ARiMR o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej
w terminie od 15 marca do 15 maja w 2014 r.
-Ekspert przesyła dokumentację przyrodniczą w wersji elektronicznej do MRiRW wraz z papierową wersją oświadczeń do dnia 31 grudnia roku, którym sporządzono dokumentację przyrodniczą.
-Wysokość refundacji kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji ornitologicznej:

  Koszty transakcyjneWysokość kwoty przewidzianej na refundację kosztów transakcyjnych 

koszt sporządzenia dokumentacji 

ornitologicznej dla siedliska 

do powierzchni

0,1 do 1,0 ha  500 zł
 powyżej 1,0 ha do 5,0 ha 1000 zł
 powyżej 5 ha do 10 ha 2000 zł