e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Nadzory i inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji

Realizacja wielu inwestycji infrastrukturalnych (w szczególności tych dofinansowywanych ze środków unijnych) wymaga nadzoru przyrodniczego. Zapewnienie takiego nadzoru jest gwarancją, że na każdym etapie realizacji dane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, Planów Zarządzania Środowiskiem i innych dokumentów obligujących do ochrony zasobów środowiska przyrodniczego.

Poszczególni specjaliści zaangażowani w nadzór przyrodniczy odpowiedzialni są za minimalizowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ale również wspierają inwestora i wykonawcę w wyborze rozwiązań najbardziej racjonalnych, z przyrodniczego i inwestorskiego punktu widzenia.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

– inwentaryzację przyrodniczą terenów planowanych pod inwestycje
– nadzór przyrodniczy – realizowany w trakcie trwania inwestycji
– kontrolny nadzór przyrodniczy (audyt przyrodniczy) – sprawowany z ramienia Inwestora/ Inwestora Zastępczego/Nadzoru Inwestorskiego w ramach kontroli Nadzoru Przyrodniczego działającego na rzecz Wykonawcy inwestycji