e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Usługi na potrzeby budownictwa zrównoważonego

Analizy i dokumentacje ekologiczne na potrzeby procesu certyfikacji BREEAM
Wykonujemy dokumentację ekologiczną (raport ekologa) na potrzeby procesu certyfikacji ekologicznej BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Method) dla różnego rodzaju inwestycji. 
 
Monitoring kolizji ptaków ze szklanymi elementami infratruktury

Prowadzimy monitoring kolizji ptaków z przezroczystymi elementamibudowli (przeszklone ściany budynków, ekrany akustyczne). 

Projektujemy odpowiednie rozwiązania mające na celu minimalizowanie ryzyka kolizji ptaków dla istniejącej „kolizyjnej” zabudowy.
Doradzamy wybór odpowiednich rozwiązań projektowych na etapie planowania i funkcjonowania inwestycji