e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Oferta

Naturalne, bioróżnorodne ogrody i przestrzenie zurbanizowane

Sprzedaż markerów graficznych Feather Friendly chroniących ptaki przed kolizjami ze szkłem

Usługi na potrzeby budownictwa zrównoważonego

Nadzory i inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji

Ekspertyzy na potrzeby prac termomodernizacyjnych i remontowych

Ekspertyzy ornitologiczne na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego

Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby wycinki drzew i krzewów

Audyt przyrodniczy