e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby wycinki drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów wymaga nie tylko uzyskania zgody na wycinkę, ale w okresie lęgowym (01.03 – 30.08) również uzyskania opinii ornitologicznej określającej zasiedlenie drzew i krzewów przez ptaki, która wykonywana jest na podstawie inwentaryzacji ornitologicznej.

Niejednokrotnie w przypadku drzew przeznaczonych do wycinki wymagane są również inwentaryzacje pod kątem obecności chronionych gatunków bezkręgowców (inwentaryzacja entomologiczna) lub nietoperzy (inwentaryzacja chiropterologiczna).