e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Botanik / fitosocjolog

Samodzielny ekspert odpowiedzialny za:
 
– organizację i wykonywanie inwentaryzacji i monitoringów botanicznych/fitosocjologicznych,
– sporządzanie sprawozdań i raportów z przeprowadzonych badań terenowych, 
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na stan zachowania poszczególnych gatunków i siedlisk fitosocjologicznych, 
– ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 powołane 
w celu ochrony siedlisk,
– opracowywanie projektów planów zadań ochronnych, 
– przenoszenie gatunków chronionych z terenu inwestycji 
– uzgadnianie z inwestorem/wykonawcą a w razie konieczności z odpowiednimi organami (RDOŚ) warunków prowadzenia prac w ramach realizacji poszczególnych inwestycji,
– uzgadnianie zakresu niezbędnych minimalizacji i kompensacji przyrodniczych,
– uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na realizację poszczególnych prac, 
– planowanie i realizację autorskich badań naukowych z zakresu botaniki 
i fitosocjologii.
 
 
Wsparciem dla zadań realizowanym przez nasz zespół, zapewniającym profesjonalną i sprawną obsługę Kontrahentów są: specjalista ds. GIS i prawnik.