e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

Konferencja Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków i ich wpływ na jakość życia w mieście

Już 15 października Costa Projekt wspólnie z WSP Polska organizuje w Trójmieście konferencję pn. Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków i ich wpływ na jakość życia w mieście.  Konferencja ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zwrócenie uwagi i korzyści jakie płyną ze zrównoważonego budownictwa, zarówno dla inwestorów, przyszłych użytkowników jak i wszystkich mieszkańców aglomeracji miejskich.

W Bloku Zielone Miasta – znajduje się wystąpienie TACTUS przygotowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com pt: Farmy miejskie i ochrona ptaków na terenach zurbanizowanych.

Poruszymy w nim  tematykę możliwości implementowania w Polsce rozwiązań polegających na budowie farm miejskich oraz skuteczne i sprowadzone sposoby na ochronę ptaków przed kolizjami ze szklaną zabudową naszych miast.

Więcej informacji na temat konferencji pod linkiem: http://www.costaproject.com/konferencja

Zgłoszenie udziału w konferencji należy wysyłać na adres email: konferencja@costaproject.com Koszt udziału: 50 zł.

Dla zainteresowanych krótki opis naszego wystąpienia:

Gigantyczne szklarnie i budzące zachwyt kaskadowe konstrukcje pełniące rolę miejskich ogrodów warzywnych w centrach miast. Na dachach i ścianach wysokich budynków, wypełniające przestrzeń tkanki miejskiej w zastępstwie betonowych skwerów. Budynki jako samowystarczalne „wyspy” będące integralną częścią lokalnych mikroekosystemów i sieci miejskich korytarzy ekologicznych. Bioróżnorodne, dosłownie zielone, kwitnące, zamieszkiwane przez człowieka, florę i faunę. Bezpieczne dla nas i dla naszych skrzydlatych współlokatorów. Nowoczesne, ciekawe i estetyczne rozwiązania pozwalające na skuteczną w dobie zmian klimatycznych ochronę populacji ptaków na terenach zurbanizowanych (zabezpieczenia szklanych elewacji przed kolizjami ptaków, trwałe i designerskie siedliska lęgowe dla ptaków zamieszkujących budynki, zagospodarowanie wody na pojniki dla ptaków). Wiele ciekawych przykładów realizacji z zachodu i Azji, będącej w ostatnich latach liderem w budowaniu ekologicznych enklaw i koncepcje wskazujące w jakim kierunku może zmierzać polski sektor budownictwa zrównoważonego aby stać się na rynku europejskim liderem w dziedzinie ochrony bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych.

Related Posts