e-mail: tactus@tactus.pl tel: +48 796 750 066

BIO Brunch czyli o tym jak ważna dla deweloperów staje się bioróżnorodność

Ochrona przyrody i bioróżnorodności staje się coraz bardziej docenianym przez deweloperów aspektem. Do budownictwa mieszkaniowego powoli ale zdecydowanie wkraczają realne działania mające na celu ochronę przyrody i przybliżające mieszkańców do natury.

Wiele spośród certyfikacji wielokryterialnych dedykowanych dla branży budownictwa zrównoważonego odnosi się do kwestii ochrony bioróżnorodności (certyfikacje LEED, BREAM, BiodiverCity) zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i na etapie jej funkcjonowania.

Na polskim rynku wraz z realizacją jednej z flagowych inwestycji mieszkaniowych firmy Bouygues Immobilier Polska – osiadla mieszkaniowego Camelia w Warszawie, pojawiła się właśnie cetyfikacja BioviderCity.

Z tej okazji 19 września br. firma Bouygues Immobilier Polska zorganizowała BioBrunch poświęcony w całości zagadnieniom bioróżnorodności, certyfiakcji BiodiverCity oraz potrzebom i możliwościom ochrony przyrody w trakcie realizacji inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Tactus wspólnie z Pracownia Przyrodnicza Lucyna Pilacka na zaproszenie organizatorów wziął udział w tym ciekawym wydarzeniu. Opowiadaliśmy o tym jakie formy różnorodności biologicznej kryją nasze miasta oraz o sposobach ochrony, wspomagania i podnoszenia potencjału ekologicznego dużych miast, o konieczności ochrony drzew, odpowiednim aranżowaniu zieleni z wykorzystaniem lokalnych, odpowiednich siedliskowo gatunków, o ochronie naszych współlokatorów – ptaków i nietoperzy oraz ochronie ptaków przed kolizjami ze szklaną zabudową.

Related Posts